Pe 28 aprilie 2015 am fost în biroul dumneavoastră din Sofia pentru a-mi semna contractul de muncă și am întâlnit-o pe doamna Veselina cu care înainte vorbisem despre ofertă numai la telefon /. Eram foarte îngrijorată, mă întrebam în permantență cum o sa fie, aveam o mulţime de gânduri și ezitări, dar ea m-a asigurat că totul o să fie bine.

Am acceptat oferta cu ezitare și cu mare îngrijorare. La întâlnire, ea m-a asigurat că nu voi fi singură în Germania și că compania dvs. va fi mereu lângă mine când ori de câte ori va fi necesar. Totul mi-a fost explicat în cele mai mici detalii, astfel că mi-a fost foarte ușor să înțeleg toate aspectele legate de îndatoririle și drepturile mele viitoare.

Но какво беше учудването ми, когато телефона ми иззвъня в 9.15ч. немско време и г-жа Абаджиева беше отсреща за да ме попита как съм и има ли проблеми. Онемях, наистина не очаквах, че някой го е грижа за мен, но много се зарадвах. Не нямах никакви проблеми, тук всичко беше така както бяха го описали семейството, нямаше изненади, оказаха се много добри хора. Уверих я, че всичко е наред и се чувствам спокойна. Благодарих за обаждането ? и вече бях уверена, че наистина тук далеч от близките си аз не съм сама. Но преди два дни г-жа Абаджиева отново ми се обади за да ме попита дали нещата са такива каквито бяха в началото или е възникнал някакъв проблем. Е вече наистина нямам думи. Как си подбирате персонала, как го обучавате за да се отнасят по този достоен начин и да ни вдъхват увереност и сила да се справяме с нашите ангажименти поети към тези възрастни хора. Убедена съм, че с такъв екип фирмата ви ще пожъне много успехи и ще върви само нагоре! Аз Ви го пожелавам от все сърце! Искам да изкажа благодарност и от служителката, която ми проведе интервюто, аз бях толкова притеснена, че не запомних името ?, но предполагам, че можете да разберете коя е. Тя беше много учтива и успя да ме успокои и предразположи за предстоящия разговор. Отново човек с висок професионализъм и усет към работата. Ако целия Ви екип е изграден от такива служители, аз Ви се възхищавам и Ви пожелавам здраве, за да можете да развивате бизнеса си в правилната посока и само напред и нагоре. Още веднъж Ви поднасям от все сърце и с цялото си уважение моето най-искрено БЛАГОДАРЯ!